Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Zuideinde 296 in Amsterdam 1035 PM

Zuideinde 296

1035 PM Amsterdam
Vraagprijs € 1.200.000,- k.k.
Verkocht o.v.

Omschrijving

++Please find an English translation below++

Aan het Zuideinde, de oude dorpsstraat op de grens van Amsterdam en Oostzaan, tref je deze in 1895 gebouwde vrijstaande woning, die in de loop der jaren door (en in opdracht van) de huidige eigenaren is gerenoveerd en uitgebouwd. Deze stijlvolle woning ligt op eigen grond en heeft een prachtige tuin op het Zuidwesten, een historische...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1895 Woonoppervlakte 257 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

++Please find an English translation below++

Aan het Zuideinde, de oude dorpsstraat op de grens van Amsterdam en Oostzaan, tref je deze in 1895 gebouwde vrijstaande woning, die in de loop der jaren door (en in opdracht van) de huidige eigenaren is gerenoveerd en uitgebouwd. Deze stijlvolle woning ligt op eigen grond en heeft een prachtige tuin op het Zuidwesten, een historische kaakberg met woonbestemming, diverse opstallen met uiteenlopende mogelijkheden, het ligt aan de achterzijde aan het water en de woning heeft meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein. En dat alles binnen de ring.

Met de auto ben je binnen 3 minuten op de ring, met de fiets binnen 3 minuten bij een winkelcentrum en je fietst in 10 minuten naar de diverse pontverbindingen. Het NDSM terrein is nooit ver weg, de hotspot van Amsterdam met heerlijke restaurantjes, gave festivals en veel dynamiek in activiteiten voor jong en oud. Alles heb je hier op loop- en fietsafstand. De reuring van de stad? De deur uit rechtsaf. Lekker een wandeling in het groen? Dan kan je beter linksaf naar het Twiske! Een oase van rust en vrijheid...

Het perceel is in totaal maar liefst 914 vierkante meter EIGEN GROND. Op het perceel staat een aantal gebouwen, waardoor je diverse heerlijke plekken hebt met bijzondere mogelijkheden. Maar bovenal ademt het geheel een zeer authentieke sfeer en rust uit. Kom het zelf ervaren, deze bijzondere vrijstaande woning moet je echt zien om een juist beeld te krijgen. Woorden lijken niet genoeg. Als aangegeven, je hebt op het grote perceel diverse opstallen. Laten we ze allemaal even doorlopen;
1. Het woonhuis uit 1895, in opdracht van de huidige eigenaren compleet gerenoveerd en vergroot naar de zijkant, waarbij er tevens een grote veranda aan de achterzijde (zonnig) is geplaatst. De woning heeft vanzelfsprekend de bestemming woondoeleinden en is in zeer goede staat van onderhoud.
2. De kaakberg, bouwjaar onbekend, een geheel houten opstal in karakteristieke Zaanse bouwstijl, uit de tijd dat er nog daadwerkelijk geboerd werd op het erf. Een prachtige opstal, 6 x 8 meter en 2 laags. Deze kaakberg heeft een woonbestemming, wat diverse mogelijkheden biedt voor dubbele bewoning.
3. De voormalige melkboet, bestemming schuur/bergruimte
4. De achtergelegen voormalige koeienstal en voormalige paardenstal, thans onderverdeeld in 2 zelfvoorzienende woningen/appartementen, doch qua bestemming schuur.

De levering van het geheel zal vrij van huur en gebruik zijn. Het is aan de koper om eventuele bestemmingen in lijn te brengen met het beoogd gebruik.

Het Zuideinde is in eerste aanleg een doorgaande dorpsstraat, een aantal woningen welke door hun ligging, bebouwing en perceelgrootte geven deze straat een unieke beleving. Deze woning is er zeker één.

Via 2 opritten kan je op het perceel komen, waarbij je voor de woning langs (parkeren) en links van de woning heb je een oprijlaan met plek voor makkelijk 4 auto's. Achterom kom je via de riante veranda in de woning, welke in U-vorm is ingedeeld.

Centraal de hal met meterkast, berging, voordeur, trap naar verdieping en toilet. Doorlopend heb je aan de linkerkant de woonkamer met open haard. Rechtsaf de riante woonkeuken met een bijzonder groot kookeiland. In de rechtervleugel (gebouwd in 2008) tref je een zeer ruimtelijke en lichte ruimte, waar thans de eettafel/woonkeuken is gerealiseerd. Hier is het heerlijk toeven. Door de hal naar boven kom je op de hoge kapverdieping, met een centrale overloop, 2 badkamers en (thans) 3 slaapkamers. Indien gewenst kan je eenvoudig een vierde slaapkamer realiseren. De ouderslaapkamer heeft een riante badkamer en suite, met ligbad, douche en dubbele wastafel. Centraal op de verdieping tref je de tweede badkamer, uitgerust met douche en wastafel. Deze woning telt in totaal ongeveer 161 m2 woonoppervlakte, volgens de NEN metingen. Het geheel is goed onderhouden en volledig geïsoleerd.

Vanuit het huis naar achteren, via de veranda met jacuzzi, langs de fruitbomen in de groene klassieke boerentuin, kom je bij de kaakberg, wat eigenlijk een vierkant houten gebouw is met 2 lagen. Dit gebouw (ongeveer 6 bij 8) heeft thans op de begane grond een werkplaats en boven een hoge ruimte in gebruik als relaxruimte voor de pubers... Je kunt hier werkelijk iets prachtigs van maken, het oude hout, de ligging aan het water, in combinatie met moderne materialen en meer lichtinval is deze kaakberg feitelijk de ruwe diamant op het terrein. De Kaakberg heeft ongeveer 96 vierkante meter woonoppervlakte.

De derde opstal is een oude schuur, welke intern in 3 delen is te verdelen. Vanaf de straat naar achteren gezien heb je eerst een flinke houten schuur, voor fietsen, opslag en berging.

Daarachter een zeer riante woning (geen woonbestemming) van grofweg 10 bij 10 vierkante meter. Deze woning is zeer goed te gebruiken als bijvoorbeeld een werkruimte of atelier. Het is ruimtelijk, heeft een houtkachel, een eigen badkamer met douche, een separaat toilet, een berging met wasmachine en droger-aansluitingen en 2 slaapvertrekken (een bedstede en een vide op de sta-hoge zolder). De vele ramen en ligging aan de tuin maken dit ook tot een bijzonder fraai vertrek, waarbij je ten opzichte van de hoofdwoning veel privacy hebt. Tussen de kaakberg en de laatste woning door, kom je via een paadje aan de achterzijde van het perceel, wat grenst aan een breed en rustig vis- en vaarwater, omzoomd met groen. Hier heb je over de gehele breedte van het perceel een prachtige strook met groot vlonderterras, waar je heerlijk in de zon aan het water kunt vertoeven. Een bootje kan je zeker aanleggen, al is het geen doorgaand vaarwater. Naast deze heerlijke plek tref je de laatste ruimte op het perceel, de studio. Een open ruimte van grofweg 5 bij 8 meter, met keuken en badkamer, beide netjes en in goede staat.

Er is nog veel meer te vertellen en te ontdekken op het perceel. Mocht je interesse zijn gewekt, maak dan gauw een afspraak met ons kantoor, we laten je deze unieke kavel graag zien!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

At the Zuideinde, the old village street on the border of Amsterdam and Oostzaan, you will find this detached house, built in 1895, that has been renovated and expanded over the years by (and on behalf of) the current owners. This stylish home is on private land and has a beautiful garden on the Southwest, a historic jaw mountain with residential destination, various buildings with various options, it is located at the rear on the water and the property has several parking spaces on its own property. And all within the ring.

By car you are on the ring in 3 minutes, by bike in 3 minutes at a shopping center and you cycle in 10 minutes to the various ferry connections. The NDSM site is never far away, the hotspot of Amsterdam with wonderful restaurants, cool festivals and a lot of dynamics in activities for young and old. You have everything here within walking and cycling distance. The bustle of the city? Turn right out the door. A nice walk in the green? Then you better turn left to the Twiske! An oasis of peace and freedom ...

The plot is no less than 914 square meters of OWN LAND. There are a number of buildings on the plot, so you have several wonderful places with special possibilities. But above all, the whole exudes a very authentic atmosphere and tranquility. Come and experience it for yourself, you should really see this special detached house to get the right picture. Words don't seem enough. As indicated, you have several buildings on the large plot. Let's go through them all;
1. The house from 1895, completely commissioned by the current owners and enlarged to the side, with a large veranda at the rear (sunny). The property naturally has the purpose of living and is in very good condition.
2. The Kaakberg, year of construction unknown, a completely wooden building in characteristic Zaan style, from the time when there was actually farming in the yard. A beautiful building, 6 x 8 meters and 2 layers. This kaakberg has a residential destination, which offers various options for double occupancy.
3. The former milk fine, destination shed / storage space
4. The former cowshed and former horse stable, now subdivided into 2 self-sufficient houses / apartments, but in terms of destination shed.

The delivery of the whole will be free of rent and use. It is up to the buyer to bring any destinations in line with the intended use.
 
The Zuideinde is in the first instance a main village street, a number of houses which, due to their location, buildings and plot size, give this street a unique experience. This property is certainly one.

Via 2 driveways you can get to the plot, where you pass in front of the house (parking) and to the left of the house you have a driveway with space for easily 4 cars. You enter the house through the spacious veranda, which is arranged in a U-shape.

Central the hall with meter cupboard, storage room, front door, stairs to floor and toilet. Continuously you have the living room with fireplace on the left. To the right the spacious kitchen with a particularly large kitchen island. In the right wing (built in 2008) you will find a very spacious and light space, where now the dining table / kitchen diner is realized. Here you can relax. Through the hall you go up to the high top floor, with a central landing, 2 bathrooms and (currently) 3 bedrooms. If desired, you can easily realize a fourth bedroom. The master bedroom has a spacious bathroom en suite, with bath, shower and double sink. In the middle of the floor you will find the second bathroom, equipped with a shower and sink. This home has a total of approximately 161 m2 of living space, according to the NEN measurements. The whole is well maintained and fully insulated.

From the house to the back, via the veranda with jacuzzi, past the fruit trees in the green, classic farmhouse garden, you come to the jaw mountain, which is actually a square wooden building with 2 layers. This building (about 6 by 8) now has a workshop on the ground floor and above a high space used as a relaxation area for teenagers ... You can really make something beautiful out of it, the old wood, the location on the water, in combination with modern materials and more light, this jaw mountain is actually the rough diamond on the terrain. De Kaakberg has approximately 96 square meters of living space.

The third building is an old barn, which can be divided internally into 3 parts. Seen from the street to the rear you first have a large wooden shed, for bicycles and storage.

Behind it a very spacious home (no residential destination) of roughly 10 by 10 square meters. This property is very good to use as, for example, a workspace or studio. It is spacious, has a wood-burning stove, a private bathroom with shower, a separate toilet, a storage room with washing machine and dryer connections and 2 bedrooms (a bedstead and a loft in the high-standing attic). The many windows and location on the garden also make this a particularly beautiful room, where you have a lot of privacy compared to the main house. Between the jaw mountain and the last house, you come via a path at the rear of the plot, which borders on a wide and calm fishing and sailing water, surrounded by greenery. Here you have a beautiful strip with large deck terrace over the entire width of the plot, where you can relax on the water in the sun. You can certainly moor a boat, although it is not a continuous waterway. In addition to this wonderful place you will find the last space on the plot, the studio. An open space of roughly 5 by 8 meters, with kitchen and bathroom, both neat and in good condition.

There is much more to tell and discover on the plot. If you are interested, make an appointment with our office, we will be happy to show you this unique lot!
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Vraagprijs € 1.200.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Niet-repeterend permanent Bouwjaar 1895 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 257 m² Perceeloppervlakte 914 m² Overige inpandige ruimte 133 m² Externe bergruimte 31 m² Inhoud 750 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel en open haard C.V.-Ketel Nefit Ecomline (Gas Combiketel uit 2006, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin en voortuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 625 m² (25.0 m bij 25.0 m) Ligging hoofdtuin Zuidwest Achterom Ja Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas Parkeergelegenheid Garage Aangebouwd hout, voor 2 auto's Voorzieningen Voorzien van elektra Isolatie Geen spouw en geen isolatie Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren en op eigen terrein Parkeer capaciteit 5 Totaal aantal garages 1 Dak Soort dak Dwarskap Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Dakraam Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AO Perceelnummer 2101 Oppervlakte 914 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Zuideinde 296, 1035 PM Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.